Õpilaspilet

Alates 1. septembrist 2012 on Tallinna Ühisgümnaasiumis kasutusel elektrooniline õpilaspilet.

Esmase õpilaspileti vormistamiseks saatke digitaalne dokumendifoto jpg (jpeg) formaadis e-mailiga aadressile: opilaspilet@gmail.com (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta)
E-maili teema: LAPSE NIMI
Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.
Vajaduse korral saatke krüpteeritud foto (eelnevalt võtke ühendust sekretar@tyhg.edu.ee)

Õpilaspileti duplikaadi avaldus saatke e-mailiga aadressile: sekretar@tyhg.edu.ee  või tooge paberkandjal kooli kantseleisse.
Duplikaadi väljastamine maksab 5€. Tasuda saab ülekandega

SAAJA: Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts

KONTONUMBER:  EE377700771002009435 AS LHV Pank

Kui õpilaspileti tähtaeg on möödumas/möödunud (nt 05.09.2018), siis tuleb toimida nagu duplikaadi tellimise korral, aga kindlasti kontrollida kas õpilaspileti foto on ajakohane (paljudel foto 1. klassi astumise ajast)

Maksekorraldus saatke: sekretar@tyhg.edu.ee Selgituseks: õpilase ees- ja perekonnanimi.
Küsimuste korral pöörduda: sekretar@tyhg.edu.ee või 646 2348

Kui e-õpilaspilet ei tööta ühistranspordis, tuleb pöörduda www.pilet.ee keskkonna poole – e-post: info@pilet.ee  tel: 611 8000.

 

 

 

 

15. august 2019