1. klasside info 2019/2020

Teie lapsele on määratud koolikoht Tallinna Ühisgümnaasiumis. Palume koolikoht kinnitada eKooli keskkonnas „Kinnita“ nupu vajutamisega 10. juuniks 2019. Kui Te ei soovi, et laps asuks õppima meie koolis, siis vajutage palun koolikohast „Keeldu kohast koolis“ nuppu.

  1. klassi õpilase vastuvõtmiseks tuleb kooli esitada:
  • lapsevanema kirjalik avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm) Vastuvõtu avaldus 1. klass
  • koolivalmiduskaart (olemasolul)
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia
  • dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia (Lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)
  • tervisekaart (väljastab perearst, võib tuua augustis)
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks
  • õpilaspileti vormistamiseks saatke digitaalne dokumendifoto jpg (jpeg) formaadis e-mailiga aadressile: opilaspilet@gmail.com (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta) E-maili teema: LAPSE NIMI
  • koolipäeviku eest tasuda 2,90€ Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts a/a nr LHV Pank EE377700771002009435

Selgituseks kindlasti: õpilase ees- ja perekonnanimi, klass (1.). Maksekorraldus saata sekretar@tyhg.edu.ee või tuua TÜG kantseleisse koos muude dokumentide esitamisega.

Dokumente saab esitada kooli kantseleisse haridusametist teate saamise päevast kuni 10. juunini 2019 E-N kell 8.00-15.00 ja R eelneval kokkuleppel- 646 2348.
Dokumendid võib saata digitaalselt allkirjastatuna: sekretar@tyhg.edu.ee

Täiendav info:
Koolivorm – täpsem info https://www.tyhg.edu.ee/koolist-2/symbolid/
Koolivormi tellimine- http://koolivorm2.norrison.ee/240-tallinna-uhisgumnaasium

Koolis on tasuline pikapäevarühm https://www.tyhg.edu.ee/tugiteenused/pikapaevaryhm/
Avalduse saab esitada õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul klassijuhatajale.

Tallinna Ühisgümnaasiumis algab 2019/20 õ/a I klasside õppetöö I vahetuses. Tunnid algavad üldjuhul kell 8.00.

NB! 2020/21 õa alustab teine klass õppetööd II vahetuses. II vahetuse tunnid algavad kell 11.55 või 12.50, koolipäev võib lõppeda kell 17.25.

Edukat algavat kooliteed kogu perele!

15. mai 2019