Kandideerimine 10. klassidesse 2019. aastal

Kandideerimine 10. klassidesse 2019. aastal

1. Tallinna Ühisgümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks loe esmalt läbi vastuvõtukord. Selle leiad: Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
2. Registreeri ennast keskkonnas https://sisseastumine.ee/tln, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine algab 9. märtsil kell 10:00ja kestab kuni 20. märtsini kell 23:59.
3. Kui oled osalenud 8. klassis üleriigilisel olümpiaadil lõppvoorus ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud ja soovid vabastust testidest, pead end registreerima hiljemalt
17. märtsil kell 10:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame  registreerimise süsteemi kaudu hiljemalt 19. märtsiks.
4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes kolmest koolist).
5. Katsed toimuvad 23.03 kell 10:00
6. Katsete tulemuste põhjal otsustab kool, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
7. Kandidaat saab sisse logida ning oma tulemusi ja vestlusvooru kutsumise otsuseid vaadata alates 4. aprillist.
8. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt Sinu valitud koolieelistustele (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
9. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustab kool, kas on valmis Sind vastu võtma.
10. Positiivse otsuse korral saad koolilt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
11. Kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse Sind kooli õpilaskandidaadiks.

 

20. märts 2019