Esimesse klassi astumine 2019

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Väljavõte:

Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 11.01.2019 nr 1.-2/16)

  • Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine lapsevanema/eestkostja taotluse alusel (Lisa 2). Vastav taotlus tuleb vanemal või eestkostjal koolile esitada kirjalikult või elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna.
  • Vabad õpilaskohad komplekteeritakse taotluste laekumise ajalise järjestuse

 

5. veebruar 2019