Algab noortekohtumine teemal tervislik toitumine

Tallinna Humanitaargümnaasium

PRESSITEADE

06.06.2018

Algab noortekohtumine teemal tervislik toitumine

6.­8. juunini toimub Tallinna Humanitaargümnaasiumis ja Tallinna Ühisgümnaasiumis eesti ja vene noorte kohtumine. Kohtumise teema on tervislik toitumine ja seda korraldavad koolide 4.A ja 5.A klassi õpilased kooostöös õpetajatega. Noortekohtumise elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri poolt.

Noortekohtumise eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust tervisliku toitumise olulisusest, samuti toetada eesti ja vene emakeelega noorte omavahelisi sõprussuhteid ning mitmekultuurilises maailmas vajalike oskuste kujunemist. Tallinna Humanitaargümnaasiumi 5.A klassi klassijuhataja Tiiu Andreas selgitab, et „noortekohtumine on suurepärane võimalus luua mitteformaalse õppimise käigus uusi sildu eesti ja vene kogukonna vahele.ˮ Tallinna Ühisgümnaasiumi 4.A klassi klassijuhataja Ülle Tammsaar-Jokiniemi täiendab, et „lisaks uutele sõpradele saavad noored teadmisi ka selle kohta, kuidas ise tervislikumalt elada.ˮ

Kolmepäevase projekti jooksul arutavad noored ühiselt enda toitumisharjumuste üle, koostavad kooli ideaalmenüü ja teevad temaatilisi lühinäidendeid. Tervisliku toitumise ja  eluviisi tähtsusest tulevad õpilastele kõnelema erinevate erialade esindajad – hambaarst, noortetreener, tervisliku toitumise ekspert, vanema klassi õpilane ning lapsevanem. Ühiselt võetakse ette ka Eesti Tervishoiu Muuseumi külastus.

Tallinna Humanitaargümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku, mille  eesmärgiks on toetada koolides ja paikkonnas tervislikku elulaadi ja kujundada turvalist füüsilist ja sotsiaalset keskkonda. Tervisliku toitumise teemaga tegelemise olulisus tuleneb Eesti rahvastiku halvenevast tervisest ning üha suuremast rasvumisest, mis on muutunud tõsiseks probleemiks noorte seas.

Lisainfo:

Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì

Tallinna Humanitaargümnaasium

Hanna-Liis.Kaarlop-Nani@humg.edu.ee

Tel: 55620921

Projekti koduleht: https://sites.google.com/humg.edu.ee/noortekohtumine

 

 

 

 

5. juuni 2018