TÄHELEPANU, muudatus 10. klasside osas! 1. ja 10. klassi astumine 2018

Info 1. klassi astumise kohta leiate:
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 

Info 10. klassi astumise kohta:

Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu https://koolikatsed.ee/
Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 10. märtsist kuni 20. märtsi kella 24.00-ni.
Kolme kooli ühiskatsete praktilised tööd toimuvad 24. märtsil algusega kell 10.00. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.

 

 

 

19. veebruar 2018