Gümnaasiumi kõnevõistlus

21. oktoobril toimus gümnaasiumi traditsiooniline kõnevõistlus, kus teemadeks olid seekord „Mina jään…“, „Elada kainelt“ ja „Aga ükskord algab aega…“. Kõnevõistlusel esinesid iga gümnaasiumiklassi kaks parimat kõnelejat. Kõige rohkem kõneldi teemal „Mina jään…“. Tõlgendusi sellele teemale oli erinevaid, lähtudes kõneleja mõttemaailmast ja isiksusest. Žüriisse kuulusid gümnaasiumiklasside esindajad, emakeeleõpetajad Liivi Reinert ja Aili Tarvo ning õppealajuhataja Aade Erits.

Kõnevõistluse tulemused:
I koht Andre Täheste (12. B),
II koht Erik Sven Puudist (11. A) ja
III koht Ingvar Baranin (12. A).
Kiitust väärivad kõik kõnepidajad, kes pakkusid saalitäiele kuulajatele ligi kahe tunni jooksul kaasamõtlemist-kaasaelamist ja äratundmisrõõmu.

2. november 2016