Muusikaklass

Tallinna Ühisgümnaasiumi muusikaklass võtab vastu uusi õpilasi 2016/2017 õppeaastaks klaveri ja kandle õppesse.
Täpsem info klaveri õpetajalt:  Aune Kaljapulk 561 52340, aune.kaljapulk@tyhg.edu.ee
kandle õpetajalt: Helgo-Mall Tepomes 556 68884, helgo-mall.tepomes@tyhg.edu.ee

Varem õppinud õpilastel võtta samuti ühendust õpetajaga.

Avaldus-tasulise-huviringiga-liitumiseks

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 01.10.2012 nr HA-4/51
Kehtestada alates 5. oktoobrist 2012 Tallinna Ühisgümnaasiumi huviringide
ühe kuu õppetasu alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind käibemaksuta€ Käibemaksu määr% Lõpphind€
Kandlering 1 tund nädalas 30 minutit Kuu 30,00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 30,00
Kunstiring 2 tundi nädalas 45 minutit Kuu 20.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 05.06.2014 nr HA-4/32
Kehtestada alates 1. septembrist 2014 Tallinna Ühisgümnaasiumi
õppekavaväliste huviringide ühe kuu õppetasu ühele osalejale alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind käibemaksuta€ Käibemaksu määr% Lõpphind€
Klaveriring 1 individuaaltund nädalas (1 tund 45 minutit) Kuu 60.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 60.00
Klaveriring 2 individuaaltundi nädalas (1 tund 45 minutit) Kuu 120.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 120.00
Klaveriring 2 individuaaltundi nädalas (1 tund 30 minutit) Kuu 90.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 90.00
Klaveriring 1 individuaaltund nädalas (1 tund 30 minutit) Kuu 45.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 45.00
Solfedžo rühmatund 1 tund nädalas (1 tund 45 minutit) Kuu 12.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 12.00

 

Aune Kaljapulk
Helgo-Mall Tepomes

 

26. august 2016