Nobedad ajud

„Nobedate ajude“ lõppvoor 5. aprillil kujunes üsna meeleolukaks. Rõõmustavalt hästi osati vastata sõnavara küsimustele, samuti tunti kenasti keskkonna temaatikat. Kõik gümnasistid ja enamik põhikoolistki teadsid, kuidas algab Esimene Moosese raamat. Ootamatult raskeks osutus küsimus, milles tahtsime teada, miks tarvitavad valged lambad toitu rohkem kui mustad. Vastus on lihtne: valgeid lambaid on mustadest rohkem.

Tulemused põhikooli osas:
I koht      9. B (56 p)
II koht      8. A (51 p)
III koht      9. A (44 p)
IV-V koht     8. B ja 7. B (38 p)
VI koht 7. A (29 p)

Gümnasistide tulemused:
I koht  11. B (67 p)
II koht 12. A (64,5 p)
III koht  10. B (63 p
IV koht 11. A (61 p)
V koht 12. C (60,5 )
VI koht 10. A (59 p)
VII-VIII koht 10. C  ja 12. B (51,5 p)
IX koht 11. C (44,5 p)

Edukalt võistles meeskond Aade Erits ja Mehis Pever.

Auhinnad võitjatele olid spordiklubidelt Zelluloos, Sparta ja Reval Sport ning Pagaripoistelt. Kõik osalejad said suu magusaks Marmitoni piparkookidega.

Väga tegusad ja tublid olid mälumängu korraldajad Annika Roosleht, Anette Aun, Linda Mai Vahtra, Eerik Sven Puudist, Asko Närep ja kolm aastat seda tööd teinud Ave Saks ning Mirjam Pajumägi.

Aitäh kõigile!
Liivi Reinert

7. aprill 2016