11. klass Euroopa Parlamendis 21. aprillil 2016 Strasbourgis Prantsusmaal

11.a klass Euroopa Parlamendis 21. aprillil 2016 Strasbourgis Prantsusmaal
Tallinna Ühisgümnaasiumi 11 a klass osales 21. aprillil Euroopa Parlamendi noorteprogrammis Euroscola. 460 koolinoort Euroopa Liidu 20 liikmesriigist tegid koostööd Euroopa Parlamendi hoones Strasbourgis Prantsusmaal. Töökeelteks oli inglise, saksa ja prantsuse keel.Pääsemaks Euroopa Parlamenti tuli õpilastel osaleda Euroscola konkursil videoga “Kuidas lahendada pagulaskriisi?”. Eesti konkursist võttis osa 36 videot. Euroopa Parlamendi infobüroo valis välja 9 kooli, kes said sõita Strasbourgi. 11 a kassi õpilaste Paul Oskar Soe ja Karl Madis Sutteri tehtud video läbis konkursisõela edukalt. Olime sel aastal projektis ainuke Tallinna kool, ülejäänud koolid olid mujalt Eestist. Õpilastega tegutsesid koos ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Lilian Niitsoo ja inglise keele õpetaja Kati Bakradze.
Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat. Euroscola päeva käigus said koolinoored “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Hommikupoolikul võtsid sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustasid parlamendi toimimist ning vastasid küsimustele. Osales ka Euroopa Parlamendi saadik Prantsusmaalt Anne Sander. Üks õpilane igast koolist tutvustas oma kooli ja oma kodumaad. Meid esindas Paul Oskar Soe.
Pärastlõunal jagunesid õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse, kuhu kaasati noori eri riikidest. Teemasid oli kokku kuus:

  • Kuidas soodustada säästvat arengut?
  • Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
  • Milline peaks olema Euroopa arengupoliitika?
  • Milline peaks olema Euroopa tulevik?
  • Mida peaks tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
  • Noorte tööhõive kui üks Euroopa tõsiseid probleeme.

Iga grupp (“parlamendi komisjon”) töötas välja “seaduseelnõu” ning tutvustas seda nn “täiskogu istungil”. Toimus noorte diskussioon ja arvamustevahetus Euroopa prioriteetide üle. Töögrupid olid määranud enda hulgast spiikri ja protokollija. Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimus päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng. Euroscola päev lõppes Euroopa Liidu liikmesriikide lippude defileega ja Euroopa Liidu hümniga.
Meie videot saab vaadata YouTube’is aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=g9D6CGg095Q

Strasbourgis Prantsusmaal_19.04.2016

29. aprill 2016