Kitarritunnid alustavad

Tähelepanu!

Kitarritunnid algavad järgmisel nädalal 21.-27. september.
Kitarriõpetaja kontakt: Karl Petti

tel. 56904375, karlpetti@gmail.com”

15. september 2015