Tallinna Ühisgümnaasium kuulutab välja loominguliste tööde konkursi kooli 95. aastapäeva tähistamiseks

„Meie kooli lugu ja nägu”

Osalevad kõik õpilased 1.-12. klassini

Tööd võivad olla kirjanduslikud:

Teema „Lugu meie koolist“

See võib olla õpilase endaga juhtunud ja meie kooliga haakuv lugu, aga ka praeguse või endise õpetaja, koolitöötaja või hoopis kooli vilistlase jutustatud ja õpilase poolt kirja pandud lugu.

Lugu võiks olla kas huvitav, südamlik, humoorikas, erakordne, mõtlemapanev, üllatuslik või kõike eelnevat korraga. See ei tohiks kedagi halvustada ega lõppeda traagiliselt.

Loo juures peaks olema jutustaja ja kirjapanija nimed (kui õpilane paneb kirja kellegi teise loo), toimumisaeg, -koht vm, mis aitaks loost võimalikult hästi aru saada.

  • Oma loo võib jutustaja ka otse videosse rääkida (kui on tegemist hea esinejaga)

Tööd võivad olla kunstivallast:

Teema „Meie kooli nägu“

See võib olla meie koolist jutustav humoorikas, huvitav, südamlik, erakordne või mõtlemapanev kunstitöö, mis ei tohiks kedagi halvustada. Töö võib kujutada ka meie kooli ideaalis, pakkuda huvitavaid ja uuenduslikke lahendusi siseruumide, hoone välisilme, staadioni, hoovi, mänguväljaku kujundamiseks.

Töö võib esitada

  • pildina joonistuspaberil (formaat A4 või A5) või failina, näit arvutigraafikas
  • ruumilised tööd, näit maketid

NB! Tööle (kunstitöödel töö tagumisele/ alumisele küljele) kirjutada loetavalt autori eesnimi, perekonnanimi, klass ja soovituslikult ka selgitav kaaskiri.

Kooli aastapäevale pühendatud loovtööde konkursi “Meie kooli lugu ja nägu” kunstitööde tähtaega on pikendatud 22 . jaanuarini. Tööd peavad olema vormistatud korrektselt (!) Vajadusel konsulteeri kunstiõpetajaga.

 

Kõik õpilased saavad hinde ka eesti keelde, kirjandusse või kunstiõpetusse. Arvet selle kohta, kas kõik on osalenud, peab klassijuhataja.

Valikust kirjanduse ja kunsti vahel tuleb õpilasel teatada 10. novembriks klassijuhatajale.

Kirjanduslike tööde tähtaeg on 28. november, mil tööd laekuvad eesti keele õpetaja kätte. Kunstitööde tähtaeg 12. detsember, erandolukorrad leppida kokku kunstiõpetajaga. Parimad kirjatööd üle kooli tuua Aili Tarvo ja säravaimad kunstitööd Liia Jungi kätte.

Parimaid töid kasutatakse Tallinna Ühisgümnaasiumi 95. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel ja sellele eelneval nädalal avatud kunstinäitusel.

27. oktoober 2014