TÜG Vanematekogu kutsub!

Ootame igast ühisgümnaasiumis õppetööd alustavast klassist vähemalt ühte lapsevanemat, kes esindaks oma klassi lastevanemaid ja lapsi vanematekogu töös, ehk laste, lastevanemate ja kooli koostöös.   

Esimene selle hooaja Vanematekogu kohtumine toimub 08.oktoobril kell 18.00 (valvelaua kõrval olevas klassiruumis).

Klassi esindaja kontaktid saata palun aadressile: tygvanematekogu@gmail.com

Tallinna Ühisgümnaasiumi vanematekogu sai ellu kutsutud direktor Mehis Pever`i innustamisel, eelmisel õppeaastal koolis õppivate  õpilaste vanemate ühendusena, mille tegevuse eesmärgiks on kestva dialoogi ja koostöö läbiviimine üheltpoolt kooli juhtkonna ja pedagoogide ning teiselt poolt lastevanemate vahel. Oleme seadnud vanematekogu eesmärgiks võimalikult suure hulga laste ja lastevamate vajaduste, murede, arvamuste, nõuannete koondamise ning nende toomise kooli juhtkonna ja õpetajaskonna ette, et kooli õppetööd, koolis toimuvaid huvitegevusi ja tugiteenuseid planeerides oleks kooli personalile teada ka lastevanemate ja laste võimalikult laiapõhjalised vahetud soovid, arvamused ja ootused. Ühisgümnaasiumi juhtkond ja õpetajaskond on omakorda on huvitatud laste ja lastevanemate poolsest kiirest, adekvaatsest ja võimalikult laiapõhjalisest tagasisidest nii koolis hetkel toimuvast kui ka kooli tulevikuplaanide ja visioonide osas.

Direktor Mehis Pever: “Näen loodud lastevanemate kogus suurt potentsiaali olla tõhus abimees kooli ees olevate ülesannete ja väljakutsetega hakkama saamisel. Koolijuhina rõhutaksin lastevanemate kogu puhul peale infovahetuse parendamise eelkõige võimaluse loomist lastevanematele üheskoos erinevate projektide läbiviimiseks, mis koolielu õpilaste jaoks paremaks teeksid. Loodud vanemate kogu peaks oma olemuselt olema vabatahtlik organisatsioon, mis ise püstitab endale ülesandeid, mida lahendada. Soovin selles osalejatele palju värskeid mõtteid ja jaksu nende elluviimisel.”

 

Eelmisel õppeaastal olid vanematekogus arutusel küsimused, mis olid seotud:

–          Igast klassist üks lapsevanem kogus

–          Info kogu liikmete ja ehk ka teiste vanemate kohta, kes millises valdkonnas saab nõu ja/või jõuga abiks olla

–          Koolivorm

–          IT – uus koduleht, Facebook, uudiste levitamine

–          Koolide liitmine

–          Tegevuslik toetus koolile

–          Rahaline toetus koolile

–          Õhtune vahetus

–          Huvitegevused õpilastele

–          Koolitused lapsevanematele

–          Mängud, mänguasjad koolile

–          Mängud vahetunnis

–          Kogukonna tekkimine

Eelmisel õppeaastal seadsime oma eesmärgiks kaasata vanematekogu töösse minimaalselt ühe lapsevanema iga kooli klassi kohta. Seetõttu pöördume ka täna Teie poole palvega leida ka sellel aastal igast ühisgümnaasiumis õppetööd alustavast klassist vähemalt üks lapsevanem, kes esindaks oma klassi lastevanemaid ja lapsi vanematekogu töös, ehk laste, lastevanemate ja kooli  koostöös.

 

30. september 2014