Valmikonkursi võit

Tallinna Ülikoolis 14.märtsil  toimunud  IV Vabariiklikul vene valmide konkurssil 31 nii vene kui ka eesti koolide etlejate hulgas  sai  üldvõitjaks 11 a klassi õpilane Raimond Voolaid (juhendaja: Jevgenia Zabeida) I.Krõlovi valmiga “Vares ja Rebane”

Auhinnaks on 10-päevane ekskursioon Moskvasse.

Õnnitleme!

5. aprill 2014