Töökorraldus külmade ilmade korral

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Õppetöö Tallinna Ühisgümnaasiumis

Lähtudes sotsiaalministri määrusest ja arvestades sellega, et Tallinna Ühisgümnaasiumis õpivad valdavalt Tallinna linna õpilased ning Tallinnas on liiklemine ühistranspordiga korraldatud, jätkab kool õppetööd ka määruses näidatud madalamate temperatuuride korral. Soovitav on kõigil õpilastel õppetöös osaleda.

Lapsevanemal on õigus jätta laps koju, kui ta näeb külmakahjustuste ohtu oma lapse tervisele. Õpilased, kes ei saa külma tõttu kooli tulla, vaatavad e-koolist koduseid ülesandeid ja täidavad neid iseseisvalt kodus.

TÜG juhtkond

3. veebruar 2012