Õpetajate streik

Üleriigiline õpetajate streik

Tallinna Ühisgümnaasiumis streigivad õpetajad 7. ja 8. märtsil. Õppetööd nendel päevadel koolis ei toimu.

TÜG juhtkond

27. veebruar 2012