Mudeldusmängust 12. klassidele

 

Tallinna Ülikooli ja MISA mudeldusmäng “Allikad” 12. klassidele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) algatusel valmis Mudeldusmäng “Allikad”, mida saab kasutada õppevahendina kultuuride lõimumise ja koostööga seonduva mõistmiseks. Meie koolis toimus mudeldusmäng Tallinna Ülikooli magistrantide läbiviiduna 10. jaanuaril 2012. Osalesid 12 a, 12 b ja 12 c klass.

Mäng on mõeldud eelkõige gümnaasiumiastmele tavapärase õppe ajal kasutamiseks. Mudeldusmänge (simulation-games) loomise aluseks on päriselus esinevaid protsesse kirjeldavad mudelid. Sellise mudeli põhjal ehitatakse üles mäng, mis võimaldab enim huvi pakkuvaid protsesse uuesti läbi mängida. Laias laastus võib öelda, et mudeldusmängul on kolm võimalikku otstarvet: tuleviku ennustamine, lahenduste kontrollimine ja osalejate õpetamine. Muidugi on siinjuures oluline ka see, et mängu käigus saab iga mängija omandatud teadmisi kohe ka proovile panna. Just viimatimainitus peitub mudeldusmängude kui õpivahendi peamine võlu: tegevuse kaudu õppimine on teadupärast kõige tulemuslikum teadmiste omandamise moodus.

„Mäng võimaldab algatada arutelu kultuuridevahelise lõimumise olulisemate aspektide üle ning näha neid uudsest vaatenurgast. Mängust saadud kogemus tekitab mängijais tahtmise lõimumisteemasid edaspidi süvenenumalt uurida ning avab ka uusi perspektiive,” selgitas MISA keelekümblusüksuse koordinaator Maarja Mänd.

“See ongi mudeldusmängu olulisim erinevus tavapärastest õppemeetoditest. Muidugi ei omanda mängijad põhjalikku ja ammendavat ülevaade kultuuride lõimumise eri aspektidest üksnes Allikate mängu mängides, kuid mängu mängimine aitab kindlasti paremini mõista teema teoreetilisi käsitlusi ja arutlusi ühiskonnas,” lisas Mänd.

Mängu autor on Ivar Männamaa TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast ning kaasautorid professor Raivo Vetik (Tallinna Ülikool) ja dotsent Innar Liiv (Tallinna Tehnikaülikool). Mängu kujundust ja tootearendust juhtis Tartu Kunstikool. Mängu tootmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Helen Tiik ja Lilian Niitsoo

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad

 

11. jaanuar 2012