Vastuvõtt muusikaklass 2011/2012 õppeaastaks

Tallinna Ühisgümnaasiumi muusikaklass võtab vastu uusi õpilasi 2011/2012 õppeaastaks klaveri ja kandle õppesse.
Täpsem info klaveri õpetajalt:  Aune Kaljapulk 561 52340 või õhtuti 644 3744,
aune.kaljapulk@gmail.com
kandle õpetajalt: Helgo-Mall Tepomes 556 68884, helgomall@hot.ee
Õppemaksude kohta informatsioon Tallinna Haridusameti 26.06.2011 käskkiri nr HA-4/9.
Varem õppinud õpilastel võtta samuti ühendust õpetajaga.

Aune Kaljapulk
Helgo-Mall Tepomes

 

22. august 2011