1. septembri aktused

Tallinna Ühisgümnaasiumi 1. septembri aktused toimuvad:

kell 8:30 5.-9. klass;

kell 9:15 2.-4. klass;

kell 10:00 10.-12. klass;

kell 12:00 1. ja 12. klass.

Selga pidulik riietus ja pähe koolimüts!

18. august 2011