Rahvuskivi XIX sünnipäev

 RAHVUSKIVI XIX SÜNNIPÄEVA

 tähistamine toimus 4. mail 2011 Tallinna Ühisgümnaasiumis.

Paekivi on meie maa tähtsaim kiviliik. Ta moodustab erinevate kihtidena aluspinna. Paemurdudes on paekivi kihiline ehitus selgesti näha, samuti on huvitav meie põhjarannikul paekihte vaadelda. Paekivist on sajandeid ehitatud Eestimaal suuremaid ja väiksemaid, tähtsamaid ja vähemtähtsaid hooneid. Keskajast tänapäevani säilinud Tallinna vanalinn on parimaks näiteks paekivi headest ehitusomadustest. Kuna paekivi on hõlpsasti töödeldav, siis  aegade jooksul on sellest valmistatud kauneid skulptuure. Viimasel ajal leiab paekivi edukalt kasutamist hoonete sise- ja välisviimistluses ning isegi ehete valmistamisel. Alates 4. maist 1992 on paekivi Eesti rahvuskivi.  Paeaasta eesmärgiks on kaasa aidata paekivi populariseerimisele.

Ülevabariigilisel  Eesti Paeaasta (4.05.2011 – 4.05.2012) avamisel osalesid persident Arnold Rüütel, akadeemikud Anto Raukas ja Dimitri Kaljo; TTK professor Rein Einasto; 7 kooli (Tamsalu Gümnaasiumi, Pärnu Hansa Gümnaasiumi, Metsküla algkooli, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli, Tallinna 21.kooli, Tallinna Ühisgümnaasiumi) õpilased ning esindajad 29 asutusest. Registreerituid oli 152 ja lisaks veel TÜG õpilased, kes tutvusid näituste ja töötubadega.

Külalisi tervitas kandleansambel „Viisikerad“, TÜG segakoor ja 4b klassi rahvatantsijad ning Tallinna G.Otsa Muusikakooli õpetajate klaveriansambliselts “Allegro“. Eestimaa kauneid paiku ja paekivi tutvustasid Jaak Nõlvaku ja Tõnis Saadre slaidiprogramm, Heiki Bauerti loodusstendid, Külli Ausi paekunstitaiesed, Viivi Aaviku paemuusika, Kalle Suuroja, Tõnis Saadre raamatud ja fotod, Jüri Oja ja Haldja Kanguri kivististe fotod.

Sõnavõttudega esinesid President Arnold Rüütel ja Pandivere paevana Aivar Niinemägi.

Paepäeva huvitavad ja harivad ettekanded olid: 40 aastat paerännakut Helle Perens; Sajailmne Rahvuskivi – Kalle Suuroja, Tallinna Reaalkooli paetreppide uurimisest – Heilike Toming, Tulevase põlvkonna kaasamine – Liivia Kivit, Puhkemaastikke kujundav kaevandamine – Heini Viilup, Eesti paeaasta künniselRein Einasto.

4.korrusel oli töötubades eksponeeritud paekivist esemeid Gildemanni, Pärtli Paas ja Revalstoneilt; Porkuni paemuuseumi tutvustavad materjalid ja Virumaa laste joonistused; Tallinna Tehnika Kõrgkoolilt Lasnamäe murdmiskihid, kivinäidised, trükised; TTÜ Geoloogia Instituudi kivistised,trükised; Paepõnnide kivististekollektsioonid ning sai joonistada nende järgi kivistisi ning kividele ja meisterdada kivipilte. Kõige rohkem põnevust pakkus õpilastele TTÜ Mäeinstituudi tuba, kus nad said meisterdada penoplastist ja voolida plastiliinist mäemasinaid. Said omal käel katsetada, kuidas tekib vulkaani kraater, tutvuda TTÜ Mäeinstituudi poolt valmistatud makettidega ning vaadata huvitavaid pilte ja filme mäendusest.

Paepäev lõppes tamme istutamisega kooliaeda.

Ürituse peakorraldajad olid Tallinna Ühisgümnaasium, Eesti Paeliit ja TÜG-i vilistlane Haldja Kangur ning kaasaaitajad Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Geoloogiakeskus, TTÜ Geoloogia Instituut, TTÜ Mäeinstituut.

Paekivi 19.sünnipäeva kajastas Tallinna TV, „Vikeraadio“ saade „Labor“ (8.mai) ja TTÜ Mäeinstituudi kodulehekülg.

 

Suur tänu korraldajatele ja osalejatele

Liivia Kivit

 

 

 

 

 

 

11. mai 2011