Eesti Paeaasta avamine

4. mail  2011 toimub Tallinna Ühisgümnaasiumis RAHVUSKIVI XIX SÜNNIPÄEV
Eesti Paeaasta (4.05.2011 – 4.05.2012) avamine

13.45 Saabumine, registreerimine,  Jaak Nõlvaku slaidiprogramm Urmas Sisaski muusikaga.

14.00  Alustame.
Etteaste õpilastelt: Eesti muld ja eesti süda (L.Koidula, R.Rannap) rahvatantsijad
                        Vaadates varvaste ette (Maie Kolditsi  luule)                            
                        Mis maa see on. (P.Volkonski, Siiri Sisask) Koor õp Aade Erits
Avasõnad-   Kooli direktor Mehis Pever      
Pilk paeprobleemidele-  President Arnold Rüütel    
Paeaasta Virumaalt üle-eestiliseks –  Pandivere paevana Aivar Niinemägi 
Tervitused külalistelt
 
  Kivisõbrad klaveriansambliseltsist Allegro
       (Kersti Sumera, Heli Räämet, Maie Koldits, Eugenija Kirss)

Kohvipaus. Uudistame näitusi ja trepikirjeid:
   Heiki Bauert-    Loodusfotod
   Külli Aus-    Paekunstitaiesed
   Kalle Suuroja, Tõnis Saadre  Raamatud ja fotod
   Viivi Aavik-     Paemuusika

  Kivisõbrad klaveriansambliseltsist Allegro

Ettekanded aulas:  (Õpilastele samal ajal tegevus töötubades ja tööõpetuse klassis)
   Liivia Kivit-  Tulevase põlvkonna kaasamine
   Heilike Toming- Tallinna Reaalkooli paetreppide uurimisest
   Heini Viilup-  Puhkemaastikke kujundav kaevandamine
   Helle Perens-  40 aastat paerännakut
   Kalle Suuroja-  Sajailmne Rahvuskivi
   Rein Einasto-  Eesti paeaasta künnisel
Arutelu   
 

Ringkäik töötubades  4. korrusel
   Paepõnnide tuba: kivide joonistamine, meisterdamine
   Mündi mõisaproua kunstituba
   Porkuni paemuuseumi tuba Virumaa laste joonistega
   TTÜ Geoloogia- ja Mäeinstituudi tuba
   TTK paetuba: Lasnamäe murdmiskihid, kivinäidised, trükised.
   Tootjate tuba: Gildemann, Lossikivi, Pärtli Paas, Revalstone jt
Lõpetamine.  Tamme istutamine kooli aeda.

Peakorraldajad: Liivia Kivit ja Tallinna Ühisgümnaasium, Haldja Kangur ja Rein Einasto Eesti Paeliit. 
                         
Kaasaaitajad:    Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Geoloogiakeskus, TTÜ Geoloogia Instituut, TTÜ Mäeinstituut.

25. aprill 2011