Vastuvõtt 1. klassidesse 2011/12 õ.-a

Info 1.klassi õpilaskandidaadiks registreerimise kohta!

 Ootame kooli kantseleisse hiljemalt 15. juuniks, E-R kell 8:15-15:00 järgmisi dokumente:

1. õpilaspileti foto (3X4 cm)

2. sünnitunnistuse koopia

3. tervisekaart (võib kokkuleppel tuua ka 26.augustil)

4. 1. klassi astumise avaldus 

 

Palume tasuda sularahas kooli mütsi eest 14,5 ja kooli päeviku eest 2,30 eurot. Mütsi tellimiseks on vajalik mütsi nr.(s.t lapse peaümbermõõt)

 1. klasside lastevanemate koosolek toimub 26. augustil kell 18:00

ÕPPEVAHENDID 1. klassi õpilasele
 * HB harilikud pliiatsid
 * pehme kustutuskumm
 * värvipliiatsid
 * viltpliiatsid
 * joonlaud
 * teritaja
 * pinal, kuhu mahuvad ära eelnevalt loetletud asjad
 JOONISTUSVAHENDID
 * õlipastellid
 * guašid
 * erineva suurusega pintslid (lapikud, kolm erinevat suurust)
 * 2 pakki joonistuslehti (A4, A3)
 TÖÖÕPETUSVAHENDID
 * värvilised paberid A4
 * pulgaliim
 * käärid
 * plastiliin (suuremad tükid)
 VÕIMLEMISRIIDED
 * lühikeste varrukatega särk ja
 * lühikesed püksid sees võimlemiseks
 * pikad dressid
 * spordijalanõud
 VAHETUSJALANÕUD
 * kingad või sandaletid (spordijalatsid ei ole vahetusjalanõud)

1. septembril 2011. aastal I klassi astuda soovijate õpilaste vanematel esitada taotlus 1.–7. aprillini 2011 elektrooniliselt eKooli kaudu või koolis paberkandjal. (1. klassi taotlus)

NB! Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele  tagatakse õppimisvõimalus ühes Tallinna linna munitsipaalkoolis

Lapsed, kelle elukoht ei ole Tallinnas, saavad kandideerida alles peale 22.06 Tallinna koolide vabadele kohtadele.

Kool teavitab vanemat lapse õpilaskandidaadiks arvamisest 25. aprilliks 2011 eKooli kaudu või kirjalikult (kui vanemal puudub e-posti aadress).

Vanem annab eKooli kaudu oma lõplikust valikust koolile teada hiljemalt 1. maiks. (Juhul kui vanem ei kinnita oma otsust, määrab kooli haridusamet vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrusele nr 28).

Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme väljaselgitamiseks korraldab kool kõigile 1. klassi õpilaskandidaatidele suulisi vestlusi ja praktilisi töid esmaspäeval, 18. aprillil 2011 kell 18.00- POISID ja teisipäeval, 19. aprillil 2011 kell 18:00- TÜDRUKUD.

Täiendav teave Tallinna Haridusameti kodulehelt siin.

 

 

28. märts 2011