Juhtkond

Nimi Amet Kontakt
Mehis Pever direktor 646 2348 Mehis.Pever@tyhg.edu.ee vastuvõtuaeg: esmaspäev kell 14:00-17:00, muul ajal eelneval kokkuleppel
Mart Tartlan haldusdirektor 646 2884  Mart.Tartlan@tyhg.edu.ee
Aade Erits õppealajuhataja 646 2885  Aade.Erits@tyhg.edu.ee
Katrin Nool juhiabi 646 1008 Katrin.Nool@tyhg.edu.ee
Kristiina Lillepea huvijuht 646 1007
Kristiina.Lillepea@tyhg.edu.ee
Käti Kohv sotsiaalpedagoog 646 2355 Kati.Kohv@tyhg.edu.ee
Liivia Kivit algõpetuse ainekomisjoni esimees Liivia.Kivit@tyhg.edu.ee
Margit Timakov võõrkeelte ainekomisjoni esimees Margit.Timakov@tyhg.edu.ee
Liia Jung oskusainete ainekomisjoni esimees Liia.Jung@tyhg.edu.ee
Riita Meigas loodusteaduste ainekomisjoni esimees Riita.Meigas@tyhg.edu.ee
Aili Tarvo eesti keele ja ühiskonnateaduste ainekomisjoni esimees Aili.Tarvo@tyhg.edu.ee
Merike Tuisk ametiühingu esimees Merike.Tuisk@tyhg.edu.ee