Hoolekogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis
KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 17.10.2016 nr 1.-2/587

Meelis Atonen lapsevanem
Raivo Niidas vilistlane
Marit Kuusk lapsevanem
Hanno Kindel lapsevanem
Kersti Lõugas toetava organisatsiooni esindaja
Aade Erits õpetaja
Liiva Kivit õpetaja
Linda Liis Arpo õpilane
Helen Lausma-Saar linna esindaja